Toppidrettslinjen på Voss er et samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune, Olympiatoppen Vest-Norge, Tertnes videregående skole, Åsane videregående skole og Voss gymnas. Totalt tilbyr de tre skolene ungdommer som ønsker å satse på idretten ved siden av studie, mulighet til å fullføre en fullverdig almennutdanning samtidig som de får mulighet og topp hjelp til å fokusere på idrett. De tre skolene tilbyr samlet et bredt spekter av idretter.

Tertnes vidergående skole

Ved Tertnes videregårende skole kan man studere almennfag og en lang rekke sommeridretter. I samråd med Olympiatoppen kan elevene studere fotball, håndball, friidrett, sykling, badminton, svømming, stuping, triatlon og volleyball. Med et eneste unntak foregår all undervisning ved Tertnes VGS. Eneste unntaket er de som studerer svømming. Der vil elevene dele sin tid mellom Tertnes VGS og Amalie Skram videregående skole, og trening på Ado anlegget.

Uansett hvilken linje man søker, skal man fullføre søknadsprosessen via Vigo.no  

Åsane videregående skole

Toppidrettsstudiet ved Åsane videregående skole er et tilbud til de elever som ønsker en yrkesfaglig utdannelse, samtidig som de satser på idretten. De yrkesretningene som er på tilbud ved skolen er Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg kan alle studere et fullverdig tilbud av sommeridretter, med støtte fra Olympiatoppen. Idrettslinjen ved Åsane videregående skole tilbyr fotball, håndball, friidrett, sykling, badminton, svømming, stuping, triatlon og volleyball. I likhet med de som studerer ved Tertnes videregående, må også elever ved Åsane, som ønsker å satse på svømming, være forberedt på at studiet er delt mellom Åsane og Amalie Skram videregående skole, med trening på Ado anlegget i Voss.

Uansett hvilken linje man søker, skal man fullføre søknadsprosessen via Vigo.no

Voss gymnas

Ved Voss gymnas kan man ved siden av en allmenn utdannelse og idrett, finne en rekke studier innen musikk, dans, sang, økonomi og språk. Toppidrettslinjen ved Voss gymnas er for alle som ønsker å satse på vinteridrett og studier. Ved skolen vil man finne et fullverdig akademisk tilbud, i tillegg til et topp moderne anlegg for følgende vinteridretter: Freeski, snowboard, alpint, langrenn, skiskyting og kulekjøring. Alle søknader om studieplass ved Voss gymnas skal leveres via Vigo.no

Søknadsprosess

I tillegg til å registrere din søknad via vigo.no, må alle søkere sende et eget vedlegg med informasjon om seg selv til Olympiatoppen Vest-Norge. Vedlegget skal inneholde informasjon om deg som person, ditt daglige og ukentlige treningsopplegg og dine resultater både fra trening og konkurranser. Det er viktig at man også får frem hvorfor man søker toppidrettslinjen. Hva er det som gjør at dette tilbudet passer deg personlig og hvordan har du tenkt å nå dine mål innenfor idretten, samtidig som du skal fullføre et studium? Hva er din motivasjon og drivkraft? Det er å anbefale at man kontakter sekretariatet ved sitt lokal idrettslag når det kommer til dokumentasjon av dine kvalifikasjoner kontra de medisinske krav som stilles for opptak ved toppidrettslinjen.

For at man skal bli vurdert for opptak, må man også kunne vise til et karaktergrunnlag fra ungdomsskole som noenlunde samsvarer med nedre poenggrense for det aktuelle studiet man søker. Om det er spesielle årsaker til at man ikke har oppnådd det poengsnittet man forventet, er det viktig at man vedlegger god dokumentasjon på årsak.

Inntak

Til slutt er det Olympiatoppen Vest-Norge, som i samarbeid med Inntakskontoret i Hordaland Fylkeskommune, avgjør hvem som tildeles plass ved toppidrettslinjen.I tillegg til de generelle krav til helse og studiepoeng, er det mange ulike kriterier som vil bli vurdert. Er det f.eks mange søkere innen samme idrett, vil det ofte komme ned til oppnådde resultater og treningsprogram.

Tildelt studieplass

Et eventuelt tilbud om studieplass, blir bare innvilget for et år av gangen. Olympiatoppen vil 1. Mars hvert år vurdere alle studenter, deres innsats og oppnådde resultater.

Close Menu
Privacy Policy