Voss har i en årrekke vært synonymt med toppidrett og ekstremsport. Den lille byen som ligger klemt mellom fjord og fjell, bare 2 timer fra Bergen, er et mekka for alle som søker en aktiv hverdag. Det er få plasser i Norge som kan by på flere aktiviteter på et brett. Her kan man utfolde seg på med ski på beina, basehopping, terrengsykling, rafting med mer. Sommer som vinter er det fullt kjør i Voss-regionen.

Olympiatoppen og skoler på Voss

Voss var med sin plassering og sportsanlegg i Norgestoppen, et naturlig valg da Olympiatoppen skulle etablere en idrettslinje for ungdom som ønsket å satse på idretten sammen med videregående studier. Siden 1994 har skolene Tertnes videregående skole, Åsane videregående skole og Voss gymnas samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune og Olympiatoppen Vest-Norge. Tilbudet gir ungdommer muligheten for satse på en lang rekke idretter, samtidig som de får seg en videregående utdannelse, enten innen almennfag eller yrkesfag. Ved Tertnes videregårende skole kan studentene studere almennfag og en lang rekke sommeridretter. Elevene som blir tilbudt plass ved skolen, kan ved siden av studiet få hjelp til å satse på fotball, håndball, friidrett, sykling, badminton, svømming, stuping, triatlon og volleyball. Mens elever som ønsker seg en utdannelse innen yrkesfag kan søke om plass ved Åsane videregående skole. Skolen har et variert tilbud for alle som søker en yrkesfaglig utdannelse samtidig som de satser på idretten. Yrkesretningene som tilbys ved Åsane VGS er Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag og Teknikk og industriell produksjon. Ved siden av yrkesretningene får elevene er fullverdig tilbud innen sommeridretter som fotball, håndball, friidrett, sykling, badminton, svømming, stuping, triatlon og volleyball. Alt i tett samarbeid med Olympiatoppen.

Den største skolen som tilbyr toppidrettslinje er Voss Gymnas. Skolen har i dag 350 studenter, men Hordaland fylkeskommune har vedtatt en betydelig omstrukturering av regionens videregående skoler og Voss Gymnas skal de neste seks årene gjennomgå en betydelig utbygging og oppgradering. Når arbeidet er avsluttet vil skolen kunne ta imot opp mot 800 elever. Ved skolen kan studenter i dag studere almennfag, dans, drama, musikk, økonomi, samfunnsfag, språk og en rekke spesialstudier, i tillegg til vinteridretter som langrenn, skiskyting, alpin, kulekjøring og snowboard. Siden samarbeidet med Olympiatoppen startet, har skolen uteksaminert mer enn 280 elever. Mange av dem har gått videre til internasjonale karriere og landslagsdeltakelse.

Inntak på toppidrettslinjen

Hvert år er det mange hundre håpefulle som søker seg til toppidrettslinjen ved de tre skolene i regionen. Dessverre er det som ved alle andre skoler ikke plass til alle som søker. For å sikre et godt og fullverdig tilbud til alle som blir tilbudt plass ved skolene, har Olympiatoppen og Hordaland Fylkeskommune vedtatt at ingen klasser skal inneholder mer enn 30 elever. I tillegg tildeles alle plasser bare for et år i gangen. Det vil si at elever som er heldige og kommer seg gjennom nåløyet, må jobbe hardt og bevise at de har det som trengs. Hvert år og ikke senere enn 1 mai vil alle elever få beskjed om de er innvilget plass for neste skoleår. Dette gir alle elever som ikke blir tilbudt plass, gode muligheter for å søke seg plass på andre skoler innen fristen for opptak går ut.

Opptaksprosessen til toppidrettslinjen er unik og det er ikke bare karakterer som er av betydning. Alle som ønsker å søke plass, må selvsagt ha et karaktersnitt som er noenlunde i nærheten av poengkravene til den linjen de søker, men personens treningsregime og sportslige resultater tas også med i vurderingen. Til sist er det Olympiatoppen og Hordaland Fylkeskommune som tar avgjørelsen om hvem som tilbys plass og en søkers personlige søknad kan raskt bli utslagsgivende.

Close Menu
Privacy Policy